Choroby odkleszczowe

Kleszcze są siedliskiem dla wielu patogenów, które przenoszą poprzez pokłucie. Patogeny te mogą powodować poważne choroby, a jedną z nich jest kleszczowe zapalenie mózgu (KZM).